ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО

Като ръководител на групата при петите класове искам да споделя, че заниманията се приемат с много голям интерес от учениците. В спортовете, които упражняваме, учениците напредват, усъвършенстват се и развиват физически качества с упражненията от общоразвиващ характер.

Повечето часове са с игрови характер, като формираме спортен дух, воля за победа и отговорност към поставените задачи за часа. Наблюдава се голяма активност, желание за собствена изява и усъвършенстване на спортовете баскетбол, футбол, волейбол.

Взаимоотношенията на учениците в групата са много добри, дисциплинирани и редовни в посещенията си.


Публикувано в ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО, НАЧАЛО с етикети , . Постоянна връзка.