16 ноември – Международен ден на толерантността

НЕКА БЪДЕМ ПО-ТОЛЕРАНТНИ!
Член 6. Международен ден, посветен на толерантността
С цел мобилизация на обществеността, привличане вниманието към опасностите, криещи се в нетърпимостта, и укрепване привързаността и активизиране на действията в подръжка на поощрението на толерантността и възпитание в нейния дух, ние тържествено провъзгласяваме 16 ноември ежегодно да се отбелязва като Международен ден, посветен на толерантността.
Толерантността – едно толкова използвано днес понятие все още се нуждае от разбиране и обяснение. Тя трябва да е част от нас, да изпълва ежедневието ни, да бъде мост към многоликия свят, в който живеем. Толерантността е в основата на интелигентните и мирни човешки отношения. Тя е ценност и принцип на Европейската общност, от която сме част.
От Декларация за принципите на толерантността
Утвърдена с Резолюция 5.61 от Генералната конференция на ЮНЕСКО от 16 ноември 1995 г.

16НОЕМВРИ

ПРИКАЗКА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ И ПРИЯТЕЛСТВОТО

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.