УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ НА ОТКРИТ УРОК В ОФИСА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Ученици от III „в“ клас с класен ръководител Мая Димитрова и четвъртокласниците на Димитрина Братоева посетиха офиса на Комисията за защита от дискриминация в Ловеч. Те бяха посрещнати от Зюлейха Терзиева, регионален представител на Комисията, и участваха в открит урок по толерантност. Учениците видяха презентация за толерантността между хората и различните общности в съвременното общество. Малчуганите разказаха случаи, в които са наблюдавали толерантно поведение или несправедливо отношение между представители на различни общности. Зюлейха Терзиева по достъпен начин им представи какво означава дискриминация и какви проблеми поставят гражданите пред Комисията по защита от дискриминация.


Сред учениците в III „в“ и IV „б“ клас има деца със специални образователни потребности. Децата разказаха, че всички заедно подкрепят тези, които имат нужда в учебната работа или в междучасието. Съгласиха се, че подкрепата и толерантността са необходими, за да има един по-добър свят. На срещата присъства Павлина Джунова от Ресурсния център в Ловеч, която работи с децата със специални образователни потребности в класовете, които участваха в открития урок. Той бе организиран по повод Деня на толерантността, 16 ноември. Инициативата се реализира съвместно с ОУ „Васил Левски“, Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Ловеч и Комисията за защита от дискриминация – Ловеч.

Публикувано в НАЧАЛО с етикети . Постоянна връзка.