УРОК ПО МАТЕМАТИКА В КУХНЯТА

Ученици от шести и седми клас на ОУ „Васил Левски“ решаваха задачи, свързани с математиката в кухнята. Те са участници в проекта „Математиката около нас“ по програма „Еразъм +“, по който училището работи съвместно с училища от Полша, Турция, Италия, Испания.
Урокът бе ръководен от Стефка Георгиева, преподавател по математика. Задачите бяха съставени предварително от седмокласниците, които участват в проекта. После заедно с шестокласниците ги решиха. Ралица Минкова предложи задача за пропорциите в кухнята. Учениците трябваше за изчислят колко грама от двата вида сладолед – сметанов и шоколадов – има в 200 грама сладолед ,,Меланж” при условие, че съотношението между сметанов и шоколадов сладолед е 2:3. Задача за тортата с приложение на знанията за лице на правоъгълник и квадрат бе съставила Елизабет Борджиева. Знания за обем на куб трябваше да се приложат в задачата на Михаела Кристиянова, а за бруто и нето тегло бе задачата на Константин Вълчев. В търсене на решенията учениците установиха, че математиката има голямо приложение в кухнята.
За любознателните предлагаме презентацията от урока по математика. Пресметнете и сверете отговорите си.

Публикувано в Еразъм+, НАЧАЛО с етикети . Постоянна връзка.