СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 година ще бъде организирана родителска среща на 9 октомври 2013г. от 18.00 часа в ОУ „Васил Левски“ с родители на момичета от петите класове /родени 2001 г./ за представяне на заболяването и възможностите за първична профилактика. В родитеската среща могат да учасват и родителите на девойки от шестите класове /родени 2000 година/, които не са участвали досега в проведените родителски срещи в предходната учебна година.

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.