СЪОБЩЕНИЕ

От 11.11.2013 /понеделник/, учебните занятия за
учениците от
V клас ще се провеждат от 13:30 часа, до приключване на ремонтните дейности.

РАЗПИСАНИЕ
1 час 13:30-14:10  /10/
2 час 14:20-15:00  /15/
3 час 15:15-15:55  /10/
4 час 16:05-16:45  /10/
5 час 16:55-17:35  /5/
6 час 17:40-18:20  /5/
7 час 18:25-19:05

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.