РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  • На 17.05.2017 год. ще се проведе родителска
    среща  за  І, ІІ, ІV,  V – VІІ  клас от 18.00 часа
  • На 18.05.2017 год. ще се проведе родителска
    среща за  ІІІ клас  от 18.00 часа.
Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.