ПРОГРАМА “ERASMUS +”

Ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”
ОУ „Васил Левски” работи по проект „Математиката около нас”, който е тригодишен. Проектните дейности са разпределени в 5 основни етапа по периоди и по месеци:
1 етап – Математиката в готвенето, който е активен в момента;
2 етап – Математиката в превозните средства;
3 етап – Математиката в сградите;
4 етап – Математиката в природата;
5 етап – Математиката в игрите.
Партньорите по проекта са 5 училища, представители съответно на Полша, Италия, Турция, Испания и България. Водещ координатор на дейностите е полското училище.
Основните задачи за месец ноември са:
1. Изработване лого на проекта.
2. Изследване и наблюдение на храните в училищния стол в рамките на една седмица. Изчисляване на калорийната стойност на дневното обедно меню на ученика.
3. Интервюта и изследване на менюто на баби и дядовци от тяхното детство. Изчисляване на стойности и съпоставка на хранителен режим преди и в настоящето.
Сравнение между стандартни обедни менюта за хранене. Изработване на презентации за резултатите от изследванията.
4. Изработване на пирамида на храните от екипа на екипа на всяко училище.

Публикувано в Еразъм+, НАЧАЛО с етикети , . Постоянна връзка.