ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

IMG_2314

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготвителна група

Брой места40 децав 2 групи

І клас

І. Брой места в І клас 88 в 4 паралелки

ІІ. Етапи на записване:

 • Подаване на заявление за записване в І клас. Срок: І етап – до 19.06.2014г.
 • Записване на ученици в І клас

Необходими документи:

– заявление ( по образец);
– акт за раждане;
– удостоверение за завършена подготвителна група.

след представено удостоверение за завършена подготвителна група/клас. Срок: от 30.05 до 19.06.2014г.

 • Обявяване на свободни места за записване в І клас. Срок: 20.06.2014г.
 • Подаване на заявление за свободните места за записване в І клас. Срок: до 25.08.2014г.
 • Записване на ученици в І клас на свободните след І класиране места. Срок: 26, 27, 28.08.2014г

ІІІ. Критерии за прием- прилагат се само в случай, че броят на желаещите за записване ученици е по-голям от определения брой места:

 1. Близост до училището (адресната регистрация се доказва чрез подаденото от родителите заявление) среда
 2. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в ОУ ”Васил Левски” (същото обстоятелство се посочва в заявлението)
 3. Децата са от Подготвителна група в ОУ ” В. Левски”
 4. Децата на учители
 5. Деца, чиито родители работят в района на училището
 6. Деца, отглеждани от роднини, живеещи в района на училището (същото обстоятелство се описва в заявлението)
 7. Деца с физически увреждания, поради наличие на достъпна архитектурна

ІV. Разделяне на учениците по паралелки и определяне на класните ръководители Срок: 29.08.2014г.

V. Родитело-учителска среща за І клас по паралелки – 04.09.2014г. от 18 часа

VІ. Назначаване на класните ръководители на І клас със заповед на Директора – 15.09.2014г.

Заявление-образец може да получите в канцеларията на училището. За допълнителни въпроси:  тел: 068/604362

V клас

Паралелка за разширено изучаване на български език и литература

 • Проверка на знанията по български език и литература на 03.06.2014г. /петък/ от 14:00 часа в ОУ “В. Левски” – Ловеч
 • Формат на изпита:- редактиране на кратък текст и езиков тест
 • Обявяване на резултатите от състезанието. Срок: 09.06.2014г.
 • Приемане на документи за записване в канцеларията на училището – заявление по образец /от училището/, удостоверение за завършен четвърти клас и ксерокопие на акт за раждане на ученици от други училища. Срок: от 10.06. до 13.06.2014г

Паралелка за разширено изучаване на математика

 • Подаване на заявление за участие в състезанието „Преглед на знанията по математика“ Срок: до 02.06.2014г., 13:30часа
 • Провеждане на състезанието „Преглед на знанията по математика“на 02.06.2014г./понеделник/ от 14:00 часа в ОУ “В. Левски” Ловеч.
 • Обявяване на резултатите от състезанието. Срок: 03.06.2014г., до 12:00 часа
 • Приемане на документи за записване в канцеларията на училището – заявление по образец /от училището/, удостоверение за завършен четвърти клас и ксерокопие на акт за раждане на ученици от други училища. Срок: от 03.06. до 06.06.2014гканцеларията на училището.

За допълнителни въпроси:  тел: 068/604362

Публикувано в НАЧАЛО, НОВИНИ с етикети . Постоянна връзка.