Прием за учебната 2013/2014г.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА

2013 / 2014 година

IMG_2314

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготвителна група:

2 групи – 40 деца

IMGP0532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іклас –88 ученицив 4 паралелки

1. Подаване на заявление за записване в І клас.
2. Записване на ученици в І клас

Необходими документи:

– заявление ( по образец);
– акт за раждане;
– удостоверение за завършена подготвителна група.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ в V клас:

1 паралелка – 26 ученици с изявена математическа дарба

Критерии за подбор:
Резултат от участие на ученика в „Преглед на знанията по математика“, организирано от ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, което ще се проведе на 03.06.2013г. /понеделник/ от 14:00 часа. Място на провеждане ОУ „В.Левски“
Срок за подаване на заявления за участие в състезанието от 27.05 до 31.05.2013г.
Приемане на документи за записване
от 04.06. до 07.06.2013г. – канцелария

1паралелка – 26 ученици с разширено изучаване на БЕЛ и английски език
С оглед на осъзнатата потребност от по-разширена и задълбочена езикова подготовка и с цел задълбочаване функционалната грамотност на учениците, завършващи начален етап, сформираме паралелка с разширено изучаване на БЕЛ и английски език за учебната 2013/2014 година

Критерии за подбор:
Резултат от участие на ученика в писмена проверка на знанията организирана от ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, на 06.06.2013г./четвъртък/ 14:00 часа. Място на провеждане ОУ „Васил Левски“.
Формат на изпита:
Диктовка и езиков тест по БЕЛ.
Срок за подаване на заявления за участие от 27.05 до 13,00 часа на 06.06.2013г.
Приемане на документи за записване от 11.06. до 18.06.2013г. – канцелария

Необходими документи:
1. Заявление по образец /от училището/;
2. Удостоверение за завършен четвърти клас;

В останалите класове – при наличие на свободни места. Записването става с удостоверение за преместване и заявление по образец

ІІІ. Критерии за прием- прилагат се само в случай, че броят на желаещите за записване ученици е по-голям от определения брой места:
Близост до училището (адресната регистрация се доказва чрез подаденото от родителите заявление)
Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в ОУ”Васил Левски” (същото обстоятелство се посочва в заявлението)
Децата са от Подготвителна група в ОУ” В. Левски”
Децата на учители
Деца, чиито родители работят в района на училището
Деца, отглеждани от роднини, живеещи в района на училището (същото обстоятелство се описва в заявлението)
Деца с физически увреждания, поради наличие на достъпна архитектурна среда.

Публикувано в НАЧАЛО с етикети . Постоянна връзка.