ПОКАНА

Основно училище
„Васил Левски“ – гр. Ловеч

Ви кани


на


тържествено откриване

на новата учебна 2012/2013 година

17.09.2012г. /понеделник/ от 9:00 часа
двора на училището

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.