ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА

За заседание на Обществения съвет на ОУ „Васил Левски“ – Ловеч

Заседанието ще се проведе на 23.02.2017г. от 17,30 часа в учителската стая на училището.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Становище за разпределението на бюджета и размера на капиталовите разходи.

  2.  Отчет за изпълнението на бюджета за 2016г.
  3.  Становище по училищния план-прием за 2017/2018г.
Публикувано в НАЧАЛО, НОВИНИ с етикети . Постоянна връзка.