ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С НАЙ-СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО

Училището инвестира собствени средства за използване на иновативни методи на преподаване

В ОУ „Васил Левски“ са инсталирани 12 мултимедийни интерактивни дъски в класните стаи на учениците от пети до осми клас. Това дава възможност на всички учители да прилагат на практика най-новите информационни и комуникационни технологии в преподаването. Учителите ще могат да създават и ползват интерактивно електронно съдържание, което да подпомага образователния процес. ОУ „Васил Левски“ е инвестирало 25 хиляди лева от собствения си бюджет за реализирането на тази идея.

Чрез инсталирането на комбиниран тип мултимедийна дъска, включваща информационен дисплей с висока резолюция и подвижна бяла дъска от класически вид, в училището се поставя началото на различен подход в начина на преподаване. Познатите ни до момента маркери и бели дъски, са съчетани умело с модерно технологично решение. Всеки един от учителите ще може да използва презентационна техника от ново поколение – информационен дисплей тип digital signage, който в комбинация с web базирана интерактивна образователна платформа позволява на учители и ученици да ползват облачните технологии. Това иновативно решение представлява завършен продукт, който отговаря изцяло на предизвикателството на новото време.

Инсталирането на комбинирания тип мултимедийни дъски е в изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България.

ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, започна поетапно внедряване на иновативни практики с цел насърчаване на използването и създаването на цифрово съдържание в началото на учебната 2014-15 г. Проектът стартира с обучение на учители за работа с интерактивна система, чийто софтуер позволява разработка на собствено електронно съдържание, игри и тестове за проверка на знанията на всеки един от учениците. В началото на 2015 година с новата техника бяха оборудвани 14 класни стаи на учениците от първи до четвърти клас и подготвителната група.

„Чрез използването на иновативни методи на преподаване, базирани на ИТ решения, се цели увеличаване на интереса и мотивацията на учениците в процеса на обучение. С монтирането на новите мултимедийни дъски във всички класни стаи се създават условия за използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в цялото училище“, казва Илица Петрова, директор на ОУ „Васил Левски“.

Проектът се реализира с партньорството на фирма КЕЙСИЕМ ЕООД, специализирана в предлагането на ИКТ продукти за образованието.

КЕЙСИЕМ ЕООД е българска компания работеща в областта на информационните и комуникационни технологии. Компанията предлага консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения за бизнеса и образованието. Прилага най-новите технологии в сектора образование чрез използване на добри практики на водещи световни компании.

Публикувано в НАЧАЛО, НОВИНИ с етикети . Постоянна връзка.