НВО 4 КЛАС

Съгласно Заповед №РД09-1130/04.09.2013 год. на Министъра на образованието и науката, дните за провеждане на националното външно оценяване в четвърти клас са,  както следва:

БЕЛ – 7 май 2014 година

МАТЕМАТИКА – 8 май 2014 година

ЧОВЕКЪТ И  ПРИРОДАТА – 12 май 2014 година

ЧОВЕКЪТ И  ОБЩЕСТВОТО – 13 май 2014 година

УСПЕХ!

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.