Награждаване участниците в конкурс за рисунка

Церемонията по награждаване на победителите в регионалният конкурс за рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град“ ще се състои на 1 ноември 2012г., Ден на народните будители от 11,00 часа в Областен информационен център – Ловеч, ул. „Търговска“ 29, Барокови къщи. Наградите на отличените и поощрителните награди за всички участници ще бъдат връчени от г-жа Ваня Събчева, Областен управител на област Ловеч, под чийто патронаж се провежда конкурса на регионално ниво. В конкурса са участвали над 250 броя рисунки на деца от 13 населени места, 30 от ОУ „Васил Левски“ – Ловеч. Теодор Веселинов Филипов от VІ Б клас е класиран на първо място, а всички останали участници получават поощрителни награди.

Участвали в конкурса:

Александър Ангелов

Іа

Виктория Тихомирова

ІІІв

Габриел Стелиянов

ІІІг

Цветомир Маринов

ІІІг

Габриела Николаева

ІVа

Михаил Виталиев

ІVа

Цветелина Иванова

ІVб

Стефан Росенов

ІVг

Лидия Димитрова

ІVг

Ралица Минкова

ІVг

Никола Василев Василев

Мария Веселинова Василева

Виктория Викторова Цанкова

Георги Николаев Георгиев

Росен Данаилов Стоянов

Гергана Пейчовска

Стефка Емилова Давидова

Михаела Иванова Монова

VІа

Татяна Панталеева Стоянова

VІа

Полина Панталеева Стоянова

VІа

Павлина Матеева Матеева

VІа

Теодор Веселинов Филипов

VІб

Вяра Велиславова Петрова

VІв

Мира Марианова Найденова

VІв

Вероника Стилианова Иванова

VІв

Ванеса Христова Тодорова

VІв

Гергана Иванова Митева

VІв

Михаил Добрев Добрев

VІг

Нелина Бориславова Кочева

VІг

Стела Йоани Латураки

VІІв

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.