МЛАД ОГНЕБОРЕЦ

През месец ноември 2012 г. е изготвена и утвърдена програма за работа с клуб „Млад огнеборец“ по проект „УСПЕХ”. Цялостната дейност се финансирана по проекта.
Тук младите огнеборци преминават теоретична и практическа подготовка в областта на противопожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност. Инструктори на отрядите са държавни служители от НСПБЗН – МВР, а ръководител на клуб „Млад огнеборец“ към ОУ „Васил Левски е Иван Тошев Иванов – ПДАСД.
Статутът на клуб “Млад огнеборец” включва Примерен устав, в който е заложен принципът на самоуправление, Правила за организиране и провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец”. Те са идентични с Международния правилник за провеждане на младежки състезания по пожароприложен спорт. Правилата за състезанието по пожароприложен спорт за млади пожарникари включват елементи от бойното разгръщане с пожарникарски съоръжения и преодоляване на препятствия, като от решаващо значение за доброто представяне е екипността на състезателите.
Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини: “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 метра щафетно бягане с препятствия”.
Във втората състезателна дисциплина “400 метра щафетно бягане с препятствия” едновременно в два съседни коридора отборите преминават през девет на брой участъка с предаване на щафета (струйник).
На 29.04.2013 г. се проведе районното състезание по противопожарна защита. В натпреварата взеха участие пет отбора. Клуб „Млад огнеборец” от нашето училище преодоля всички препятствия без допусната грешка и само секунди недостигнаха на отбора за първото място.

Публикувано в ГАЛЕРИЯ, МЛАД ОГНЕБОРЕЦ, НАЧАЛО с етикети , . Постоянна връзка.