Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“

Фондация „Устойчиво развитие за България“, Синдикатът на българските учители, Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски“, Национално Движение Русофили, Форум „България-Русия“, Федерация „Съюз на съотечествениците“, МКДЦ „Дом на Москва в София“, Руският културно-информационен център, Съюз на приятелите на България- Москва, СОК „Камчия“ ЕАД, ГАУ „МЦДСОО“, МОО „СОДО“ с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и Посолството на Руската Федерация в Република България организират за учебната 2012/2013г.

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“    Мото на конкурса: 135 години от Руско-турската война /1877-1878г./ и възстановяването на българската държавност.

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации – на български и руски език в три възрастови групи:

І-ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас.

Неразделна част от конкурса е викторина, посветена на юбилея.

Участниците в конкурса могат да участват с избрана от тях подтема в следните насоки:

–        минало, настояще, бъдеще на сътрудничеството;

–        общи славянски корени, славянска писменост, православие, духовен обмен и контакти;

–        135 години от Освобождението на България;

–        Сътрудничество между България, Русия, държавите от ОНД и други държави в областта на културата, образованието, спорта, икономиката, науката, иновациите и др. аспекти;

–        Връзки между децата и детските организации.

Условия за провеждане на конкурса: В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.

За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон/.

Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст.

Учениците могат да използват специфичните средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.

Писмените работи, записите на песните, рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издават диск с най-добрите песенни и музикални творби, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и в други държави, участнички в конкурса.

Учениците, желаещи да се включат във викторината, могат да изпратят отговори на приложените въпроси, като изразят и личното си мнение по тях.

Викторината „135 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България“ се провежда в рамките на Международния конкурс „Заедно в ХХІ век“. Участниците ще се състезават по между си, като въпросите ще бъдат общи за всички. Разработките се изпращат по електронната поща fond.u_r_b@abv.bg и ще бъдат оценявани в зависимост от следните критерии:

–        Задълбоченото познаване и излагане на фактите, на събитията;

–        Личното отношение към изложеното и оригинален подход;

–        Използването на широк кръг от литературни източници.

Въпроси:

  1. Причини, цели и подготовка на Руско-турската война (1877-1878г.).

Руската и световната общественост в защита на българите.

  1. Начало и ход на Руско-турската освободителна война.
  2. Битката при Плевен и значението й за изхода на войната.
  3. Шипченска епопея.
  4. Боевете по време на Руско-турската освободителна война във Вашия роден край.
  5. Участието на българите в Руско-турската освободителна война. Българско опълчение.
  6. Участието на руски генерали в други изтъкнати личности на Руската империя във войната.
  7. Краят на войната и последиците от нея.
  8. Възстановяване на българската държавност.

10. Паметниците на признателност към освободителите на българска земя.

11. Произведения на литературата и другите изкуства посветени на тези исторически събития.

Най-добре представилите се участници от различни страни ще се състезават помежду си на заключителна викторина, която ще се проведе през лятото на 2013г. в СОК „Камчия“ пред компетентно (международно) жури.

За участие в конкурса, творбите се изпращат до 15 април 2013г. в Националния организационен комитет на адрес:

МКДЦ „Дом на Москва в София“, За конкурса „Заедно в ХХІ век“, ул. „Г.С.Раковски“ №92, офис 1

1000 гр. София, Република България

Отговорите на въпросите за викторината се изпращат на електронен адрес: fond.u_r_b@abv.bg

Тел. За връзка с организационния комитет: Фондация „Устойчиво развитие за България“ тел./факс: 02/9800425, моб.тел. 0896719620, e-mail: fond.u_r_b@abv.bg

Всички творби за участие да бъдат придружени с данните: трите имена на автора, държава, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; име на научния ръководител, телефон на ръководителя. Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.

Награди: Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите. На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РИО на МОМН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците „Учителско дело“, „Русия днес“, „Жарава“ и на сайта на НДД, МКДЦ „Дом на Москва в София“, РКИЦ. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат изпратени по пощата.

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.