МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР. ЛОВЕЧ

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР. ЛОВЕЧ
На 13.02.2016г. /събота/ от 10.00 часа в ОУ ”Васил Левски”- гр. Ловеч ще се проведе МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.

Организатор на състезанието е ОУ ”Васил Левски” – Ловеч, с подкрепата на РИО – Ловеч.
В състезанието могат да участват ученици от І до VІІ клас.
За участие в състезанието е необходимо да се подаде заявка до 10.02.2016г в канцеларията на училището или на e-mail: vlevski_lv@abv.bg.
Резултатите ще бъдат обявени на 13.02.2016г. до 18.00 часа, на сайта: vlevski-lovech.org и в ОУ ”Васил Левски”-гр. Ловеч.
Награждаването на победителите ще бъде на 19.02.2016г. от 10 часа в Драматичен театър – Ловеч.
Телефон за контакти: 068/604362 и GSM:0894479886 Илица Петрова-директор на ОУ „Васил Левски”- гр. Ловеч.
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ЛОВЕЧ
1. За ученици от І до VІ клас:
Темата е комбинация от тест с 9 задачи и 2 задачи, чиито решения трябва да се запишат подробно.
Всяка задача от 1 до 9 има само 1 верен отговор. „Друг отговор” се приема за верен само при отбелязан верен резултат. Деветте тестови задачи са разделени на групи по трудност: Задачи 1, 2 и 3 се оценяват с по 3 точки, задачи 4, 5 и 6 се оценяват с по 5 точки и задачи 7, 8 и 9 се оценяват с по 7 точки. 10 и 11 задачи се описват с подробно решение и се оценяват с по 10 точки. Класирането е индивидуално – по брой точки, с награди за І, ІІ и ІІІ място на съответните класове.
Време за решаване – 120 минути.
2. За ученици от VІІ клас:
І модул: 20 задачи
 16 задачи структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
 4 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен).
ІІ модул: 4 задачи с отворен отговор, от които:
 2 задачи с практико-приложен характер – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
 2 задачи с разширен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер
Време за решаване – 150 минути.

Публикувано в НАЧАЛО с етикети , , . Постоянна връзка.