МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР. ЛОВЕЧ

На 11.02.2017г. /събота/ от 10.00 часа в ОУ ”Васил Левски”- гр. Ловеч ще се проведе МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”. Организатор на състезанието е ОУ ”Васил Левски”- Ловеч, с подкрепата на РУО – Ловеч.

В състезанието могат да участват ученици от І до VІІ клас.

За участие в състезанието е необходимо да се подаде заявка до 08.02.2017г в канцеларията на училището или на email: vlevski_lv@abv.bg.

Резултатите ще бъдат обявени на 11.02.2017г. до 18.00 часа, в ОУ ”Васил Левски”-гр. Ловеч.

Награждаването на победителите ще бъде на 17.02.2016г. от 14 часа в ОУ”Васил Левски”-гр. Ловеч.

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ЛОВЕЧ

  1. За ученици от І до VІ клас:

Темата е комбинация от тест с 9 задачи и 2 задачи, чиито решения трябва да се запишат подробно.

Всяка задача от 1 до 9 има само 1 верен отговор. „Друг отговор” се приема за верен само при отбелязан верен резултат. Деветте тестови задачи са разделени на групи по трудност: Задачи 1, 2 и 3 се оценяват с по 3 точки, задачи 4, 5 и 6 се оценяват с по 5 точки и задачи 7, 8 и 9 се оценяват с по 7 точки. 10 и 11 задачи се описват с подробно решение и се оценяват с по 10 точки. Класирането е индивидуално – по брой точки, с награди за І, ІІ и ІІІ място на съответните класове.

Време за решаване – 120 минути.

  1. За ученици от VІІ клас:

І модул: 20 задачи

  • 16 задачи структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
  • 4 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен).

ІІ модул: 4 задачи с отворен отговор, от които:

  • 2 задачи с практико-приложен характер – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
  • 2 задачи с разширен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер

Време за решаване – 150 минути.

Публикувано в КОНКУРСИ, НАЧАЛО, НОВИНИ с етикети , . Постоянна връзка.