ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ“
ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
обявяват
литературен конкурс за ученическо есе на тема:
„Ти ни трябваш, Апостоле”
Посветен на 141 години от гибелта на Васил Левски
I. Цели
1. Да се стимулират творческото мислене и изявата на учениците
2. Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към националния ни герой Васил Левски
3. Да се възпитават в дух на родолюбие, патриотизъм и гражданско отношение
II. Условия за участие
1.Право на участие в конкурса имат ученици от 10 до 19 години
2.Желаещите да участват могат да представят 1 литературна творба, която да отговаря на темата на конкурса и да има обем не повече от 3 страници, шрифт Times New Roman, размер 12
3.Творбите се представят в запечатан плик – За общински конкурс на тема: „Ти ни трябваш, Апостоле ”, с посочени три имена на ученика, учебно заведение, клас, адрес, телефон за връзка , e-mail адрес
4.Творби не се връщат
ІІІ. Критерии за оценка
1. Оригиналност и творчески подход към темата
2.Езикова и стилистична култура
3.Графическо оформяне на текста и спазен обем
ІV. Класиране и награждаване
1.Класирането ще се извърши в две възрастови групи:
– I възрастова група – от 10 до 14 години
– II възрастова група – от 15 до 19 години
2. Срок за представяне на есетата до 07.02.2014 г. в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”, отдел „Краезнание” или на e-mail на библиотеката: librlv@mail.bg
3. Разработките се оценяват от комисия, назначена със заповед на кмета на община Ловеч
4. Награждаването ще се извърши на 18.02.2014 г. в Изложбена зала „Вароша“
5. Ще бъдат раздадени по 3 награди (първа, втора и трета) за двете възрастови групи. Наградите се осигуряват от организаторите. Авторите на наградените есета ще бъдат уведомени по телефон или по електронна поща, в зависимост от посочения от тях адрес за обратна връзка

За контакти и допълнителна информация: 068/688295 и 068/601-381

Публикувано в КОНКУРСИ, НАЧАЛО, ТВОРЧЕСТВО с етикети , , , . Постоянна връзка.