КОНКУРС – ИЗЛОЖБА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

ОУ „Васил Левски”- гр. Ловеч организира
Конкурс – изложба за детска рисунка
на тема „Свободна България”
I.ЦЕЛ: Целта на конкурса е откриване и насърчаване на млади таланти в областта на изобразителното изкуство.
II.Условия за участие
•Право на участие в конкурса имат деца от I до VIII клас.
•Рисунките да бъдат по един брой от автор.
•Формат – 35/50см.
•Техники – ограничения няма.
•На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
-трите имена
-навършени години
-клас
-училище
-град
III.Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
Първа група: Ученици от I-IVклас.
Втора група: Ученици от V-VIклас.
Трета група: Ученици от VII-VIIIклас.
•Рисунките не се връщат
•Желаещите участници да изпратят творбите си до 31. 01. 2014г.
•Най – добрите творби ще бъдат отличени с награди за всяка възрастова група.
•Наградените и подбрани от компетентно жури рисунки ще бъдат изложени в училищна изложба.
•Наградените автори ще бъдат допълнително информирани допълнително и ще бъдат поканени за откриването на изложбата и за връчването на наградите.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в КОНКУРСИ, НОВИНИ, ТВОРЧЕСТВО с етикети , , , . Постоянна връзка.