КОНКУРС–ИЗЛОЖБА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

КОНКУРС–ИЗЛОЖБА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
НА ТЕМА „МЕЧТАЕМ ЗА БЪДЕЩЕТО, АПОСТОЛЕ!”
Цел на конкурса: Откриване и насърчаване на млади таланти в областта на изобразителното изкуство.
Условия за участие: Деца от I до VIII клас.
Рисунките да бъдат по един брой от автор.
Формат – 35/50см.
Техники – няма ограничения.
На гърба на всяка рисунка да има следната информация: трите имена, навършени години, клас, училище, град
Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
Първа група: Ученици от I-IVклас.
Втора група: Ученици от V-VIклас.
Трета група: Ученици от VII-VIIIклас.
Рисунките не се връщат.
Желаещите участници да изпратят творбите си до 30.01.2015г.
Най – добрите творби ще бъдат отличени с награди за всяка възрастова група.
Наградените и подбрани от компетентно жури рисунки ще бъдат изложени в училищна изложба.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в КОНКУРСИ, НАЧАЛО с етикети , , , . Постоянна връзка.