КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ЛОВЕЧ – ОГНИЩЕ НА РОДОЛЮБИЕ, ДУХОВНОСТ, НАУКА”

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ“
Обявяват
общински конкурс за мултимедийна презентация
„ЛОВЕЧ – ОГНИЩЕ НА РОДОЛЮБИЕ, ДУХОВНОСТ, НАУКА”
посветен на 1-ви ноември – Ден на будителите
на „народната свяст„ и израз на почит и уважение към личностите, градили духа на Ловеч.
В конкурса могат да участват ученици от 10 до 19-годишна възраст. Желаещите да участват да представят 1 презентация с времетраене не по-малко от 5 и не повече от 10 минути; да съдържа трите имена на ученика, години, клас, училище, e-mail; име на консултанта /учителя/, оказал съдействие за реализацията на презентацията.
Срок за представяне на презентациите: 22.10.2012 г. Творбите се приемат на диск в запечатан плик – За общински конкурс на тема: „Ловеч – огнище на родолюбие, духовност, наука”, в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”, отдел „Краезнание”.
Награждаването ще се извърши по време на тържествена церемония на 31.10. 2012 г. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.” от 18 ч. Наградените презентации ще бъдат представени на церемонията.
За контакти и допълнителна информация: 068/688295 и 068/688291
Регионална библиотека – Ловеч

Публикувано в НОВИНИ. Постоянна връзка.