КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО”

Цел на конкурса: Насърчаване на млади таланти в областта на изобразителното изкуство да пресътворят с различни техники представите си за българското, за големите личности на България, за миналото и традициите.
Условия за участие: Деца от I до VIII клас.
Рисунките да бъдат по един брой от автор.
Формат – 35/50см.
Техники – няма ограничения.
На гърба на всяка рисунка да има следната информация: трите имена, навършени години, клас, училище, град
Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
Първа група: Ученици от I-IVклас.
Втора група: Ученици от V-VIклас.
Трета група: Ученици от VII-VIIIклас.
Рисунките се предават на преподавателите по изобразително изкуство до 08.02.2016г.
Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди за всяка възрастова група.
Наградените и подбрани от жури в състав: Светлана Славчева и Светослав Павлов, рисунки ще бъдат представени в училищна изложба.

Публикувано в КОНКУРСИ, НАЧАЛО, ТВОРЧЕСТВО с етикети , , , . Постоянна връзка.