Конкурс за рисунка и словесно творчество…

„Красотите на река Осъм“
Конкурс за река Осъм и уникалните места и обитатели по поречието й
Сдружение „Екомисия 21 век“ обявява конкурс на тема „Красотите на река Осъм“. Целта на конкурса е да бъдат популяризирани уникално красивите места и представители на животинският и растителен свят по поречието на река Осъм и да се провокира загриженост у децата, младежите и техните семейства към опазване на това ценно природно богатство.
Конкурсът е за рисунка и словесно творчество и в него могат да участват деца и ученици от всички възрасти, като няма ограничение в техниката за рисуване и словесната форма.
Специална комисия, съставена от представители на организаторите на конкурса- Сдружение „Екомисия 21 век“, Община Ловеч, РИ на МОМН и РИОСВ -Плевен ще избере най-добрите произведения въз основа на връзката с темата на конкурса и оригиналността на произведението. На специална среща през ноември 2012 година ще бъдат наградени участниците с най-добрите творби и раздадени поощрителни награди.
Творбите си изпращайте до 25 октомври 2012 година на адрес:
5500гр. Ловеч, ул.Георги Бенковски 1
сдружение „Екомисия 21 век“
Повече информация на сайт: www.ecomission21.com

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.