Ваканции

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна

2. Неучебни дни

21.05.2018 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

23.05.2018 г. Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018г. – 07.02.2018 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

01.06.2018г. – І – ІV клас   /14 учебни седмици/

15.06.2018г. – V – VІІ клас   /16 учебни седмици/

 

Дни за провеждане на НВО, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 10 май 2018г.

Математика – 14 май 2018г.

Човекът и обществото – 16 май 2018г.

Човекът и природата – 17 май 2018г.

VІІ клас

Български език и литература – 21 май 2018г.

Математика – 23 май 2018г.