Проект „Успелите деца на България“

Министерството на образованието, младежта и науката и Фондация „Димитър Бербатов“ продължават партньорството по проекта „Успелите деца на България“, чиито цели са: открояване на постиженията на учениците в дадена област като успех; формиране на нагласа на уважение към успеха, в резултат на талант и усилия; мотивиране да се търси изява и да се утвърждават успелите деца като лидери и модели за подражание сред техните съученици.
Петото юбилейно издание на проекта за присъждане на годишни награди зa успехите на децата на България в областта на изкуствата, науката и спорта ще се проведе в три възрастови групи, в трите направления наука, изкуства и спорт.  Наградени  ще бъдат общо девет деца. Всички останали ще бъдат включени в утвърдилия се вече традиционен Алманах с успелите деца на България.
Предложените за номиниране деца в ученическа възраст трябва да са спечелили награди през 2012 г. в областта на науката, изкуствата или спорта. Номинирането трябва да се извърши в периода от 2l.l2.20l2 г. до 10.02.2013 г. от самите деца, родители, учители или от близки на децата.
Номинирането се извършва електронно през уебсайта на проекта:  http://dberbatov.org/projects/nagradi/,   на който подробно е обяснена процедурата в секция „Условия“.

Публикувано в НАЧАЛО с етикети , . Постоянна връзка.