ПОКАНА ЗА 08.09.2016г.

ПОКАНА

Уважаеми родители, ръководството на ОУ „Васил Левски“ – Ловеч Ви кани на родителска среща по класове на 08.09.2016 г. от 18:00 часа за сформирането на Обществен съвет на училището, съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование. Родителската среща ще се проведе в класните стаи на съответните паралелки.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на по един представител на родител от всяка паралелка за Обществения съвет на ОУ „Васил Левски“ – Ловеч.