ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА ВЛЯЗОХА В ЧАС ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС

Децата от предучилищната подготвителна група на ОУ „Васил Левски“ влязоха в час по математика в I „в“ клас. Те наблюдаваха как класният ръководител Петя Матеева представя урока за събиране и изваждане на числата от 1 до 5 и как се сравнява сбор с число. Малчуганите, които са възпитаници на Росица Панчева, с интерес наблюдаваха как отговарят на въпросите първокласниците и как се справят с поставените задачи.
В края на часа гостите изпяха една песен на своите домакини. Те също им отвърнаха с музикален поздрав – песен за математиката. После  подариха на бъдещите първокласници зайчета, изработени в часа по домашен бит и техника.


„Целта на тези открити уроци с децата от предучилищната подготвителна група е да се запознаят с работата на първокласниците, да свикнат с обстановката в училище и в учебния час и по този начин да се осъществи приемственост между детската градина и първи клас“, каза Петя Матеева.

Публикувано в НАЧАЛО с етикети . Постоянна връзка.