ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.

І. Етапи на записване:

 1. Информационна кампания относно приема и проучване на желаещи за записване в І-ви клас ученици.

Срок: от 01.02 до 30.05. 2016г.

 1. Подаване на заявление за записване в І клас.

Срок: І етап – до 30.05.2016г.

 1. Обявяване на списък с класирани ученици

Срок: 03.06.2016г.

 1. Записване на ученици в І клас на І етап след представено удостоверение за завършена подготвителна група/клас.

Срок: на 06.06 и 07.06.2016г.

 1. Обявяване на свободни места за записване в І клас.

Срок: 08.06.2016г. до 17:00ч.

 1. Попълване на свободните места за записване в І клас.

Срок: 09.06 и 10.06.2016г.

 1. Обявяване на останалите свободни места

Срок: 13.06.2016г.

 1. Записване на ученици в І клас на останалите свободни места.

Срок: до 15.09.2016г.

ІІ. Необходими документи:

 • заявление ( по образец);
 • ксерокопие на акта за раждане;
 • оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или в училище.

ІІІ. Критерии за прием:

 1. Близост до училището (адресната регистрация се доказва чрез подаденото от родителите заявление)
 2. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в ОУ”Васил Левски” (същото обстоятелство се посочва в заявлението)
 3. Деца завършили Подготвителна група в ОУ” В. Левски”
 4. Децата на учители
 5. Деца, чиито родители работят в района на училището
 6. Деца, отглеждани от роднини, живеещи в района на училището (същото обстоятелство се описва в заявлението)
 7. Деца със специални образователни потребности, поради наличие на достъпна архитектурна среда
 8. Деца близнаци и сираци.

ІV. Разделяне на учениците по паралелки и определяне на класните ръководители

Срок: 02.09.2016г.

 1. Родитело-учителска среща за І клас по паралелки –

     08.09.2016г. от 18 часа

VІ. Назначаване на кл. ръководители на І клас със заповед на Директора15.09.2016г.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Заявление-образец може да получите в канцеларията на училището.

Публикувано в НАЧАЛО с етикети . Постоянна връзка.