ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА УЧЕНИЦИ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Високи резултати постигнаха учениците от ОУ „Васил Левски“ в национални състезания по български език и литература.
В първия кръг на петото издание на националното състезание „Любословие“, организирано от  Сдружението на учителите филолози, седмокласниците Ана-Мария  Петрова с 44 точки и Симона Нинова с 40 точки  продължават  във втория кръг. При шестокласниците за втория кръг се класират Никол Павлова с 40 точки от 50 точки максимум,  Елица Стоянова (32 т.) и Виктория Цветанова (30 т.)
При четвъртокласниците от 60 точки максимум Марко Моев е с 53 т., Лора Баръмова – 51, Мила Йонкова – 49, Пламена Пламенова – 48. За втория кръг на състезанието се класират и Дияна Борджиева – 47 т., Симона Вълчева – 47, Момчил Петков – 46, Наталия Христова – 45 и Петър Конов – 45 т.
Вторият кръг на състезанието „Любословие“ ще се проведе на 22 февруари 2017 г. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача.
Учениците от ОУ „Васил Левски“ постигнаха успехи и на състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ , което се организира  по Програма „Стъпала на знанието“ на Сдружение „10 книги“. Състезанието се предхожда от два кръга: първи предварителен кръг – тест върху учебното съдържание от предходната учебна година; втори предварителен кръг – писане на текст, ограничен в две страници голям формат. Максималният резултат от състезанието е 50 точки, като с над 45 точки се допуска участие във втория предварителен кръг.
При седмокласниците до  втория предварителен кръг са допуснати Ванеса Вълчева – 48 т., Ана-Мария Пламенова, Цветина Нацева и Симона Нинова – с по 46 точки. При шестокласниците до втория кръг са допуснати Елица Стоянова – 47 т., Бранислав Балкански – 46 т., Радост Цветолюбова – 46 т. и Цанко Петков – 46 т.

Публикувано в НАЧАЛО с етикети , . Постоянна връзка.