Колектив

Директор:
068/604362 
 • Илица Тодорова Петрова  директор на ОУ „Васил Левски“
 • ……………………………………………. помощник директор по УВР (учебно-възпитателна работа)
 • Пепа Юлиянова ВълковаЗДАСД
Канцелария:
068/604361
 • Янита Добрева Василева – главен счетоводител
 • Пенка Иванова Маринова – технически секретар-домакин
 • Цветанка Иванова Тишева – касиер, счетоводство

Педагогически персонал:

 • Даниела Иванова Цочева – главен учител V-VII клас по математика, ИТ
 • Росица Димитрова Маринова – главен учител I-IV клас
 • Борислава Ганова Колева – старши учител I-IV клас
 • Нина Иванова Тодорова – старши учител I-IV клас
 • Ренета Христова Савчева – старши учител I-IV клас
 • Ренета Цонева Петрова – старши учител I-IV клас
 • Мая Христова Димитрова – старши учител I-IV клас
 • Даниела Владимирова Пенкова – старши учител I-IV клас
 • Татяна Димитрова Пеева – старши учител I-IV клас
 • Вергиния Минева Анастасова – старши учител I-IV клас
 • Димитрина Братоева Димитрова – старши учител I-IV клас
 • Бисерка Ганчева Влаева – старши учител I-IV клас
 • Милена Петкова Бочева – старши учител I-IV клас
 • Цецка Маринова Джачкова – старши учител I-IV клас
 • Петя Матеева Иванова – старши учител I-IV клас
 • Галина Цанова Димитрова – старши учител I-IV клас
 • Ирена Лазарова Кръстева – старши учител I-IV клас
 • Росица Петкова Бенева-старши учител по английски език ІI-IVклас
 • Първолета Стойкова Съботинова – старши учител I-IV клас
 • Жанина Илиева Илиева – старши учител V-VII клас по БЕЛ
 • Марийка Василева Иванова – старши учител V-VII клас по БЕЛ
 • Нели Димитрова Виткова-Георгиевастарши учител V-VII клас по БЕЛ
 • Стефка Миткова Георгиева – старши учител V-VII клас по математика
 • Красимира Данчева Маринова – старши учител V-VII клас по математика
 • Траянка Георгиева Трифонова – старши учител V-VII клас по английски език
 • Елисавета Христофорова Славкова – старши учител V-VII клас по английски език
 • Радка Рачева – учител V-VII клас по химия
 • Цветанка Цакова Петрова – старши учител V-VII клас по физика
 • Красимира Матева Шахънска – старши учител V-VII клас по биология
 • Мариана Василева Иванова – старши учител V-VII клас по география
 • Анелия Христова Илиева – старши учител V-VII клас по физическо възпитание и спорт
 • Николай Анатолиев Иванов – учител V-VII клас по физическо възпитание и спорт
 • Светлана Христова Славчева – старши учител V-VII клас по изобразително изкуство
 • Марияна Стефанова Варчева – учител V-VІІ клас  по история 
 • Светослав Павлов Павлов – старши учител V-VII клас по труд и техника
 • Дочо Йосков Дренски – младши учител V-VII клас по музика
 • Росица Панчева Христова – старши учител подготвителна група
 • …………………………………………………….старши учител в ЦДО V-VII клас
 • Наталия Нечева Петрова старши учител в ЦДО V-VII клас
 • Петя Димитрова Митева – старши учител в ЦДО I-IV клас
 • Венцислав Николов Илиевстарши учител в ЦДО I-IV клас
 • Лидия Маринова Русанова – старши учител в ЦДО I-IV клас
 • Евдокия Стефанова Добревска – старши учител в ЦДО I-IV клас
 • Мария Стоянова Стоянова – старши учител в ЦДО I-IV клас
 • Иванка Атанасова Минкова – Хинкова – учител в ЦДО І-ІV клас
 • Светла Георгиева Стоянова – учител в ЦДО І-ІV клас
 • Магдалена Борисова Цанкова – учител в ЦДО І-ІV клас
 • Велислава Добрянова Василева –учител в ЦДО І-ІV клас
 • Венелина Христова Цанкова – логопед
 • Теменужка Кръстева Кънчева – педагогически съветник
 • Юлия Маринова – ръководител компютърен кабинет

Непедагогически персонал:

 • Дилян Минчев Дочев – портиер
 • Крум Илиев Крумов – портиер
 • Младен – портиер
 • Лъчезар Николов Трифонов – майстор-поддръжка
 • Камелия Цветанова Маринова – хигиенист
 • Галина Ангелова Дамянова – хигиенист
 • Юлия Иванова Блажева – хигиенист
 • Петя Христова Ганчева – хигиенист
 • Виктория Маринчева Петрова – хигиенист

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *