Класни стаи

Учебна 2017/2018г.

Разпределение на класовете по класни стаи І-ви етаж:

І ви клас                                  ІІ ри клас

І А клас – стая 101                              ІІ А клас – стая 115

І Б клас – стая 102                             ІІ Б клас – стая 106

І В клас – стая 103                              ІІ В клас – стая 107

І Г клас – стая 104                               ІІ Г клас – стая 105

 

ІІІ ти клас                                        

ІІІ А клас – стая 111

ІІІ Б клас – стая 112

ІІІ В клас – стая 109

ІІІ Г клас – стая 108

 

Разпределение на класовете по класни стаи ІІ-ви етаж:

ІV ти клас                                            V ти клас

ІV А клас – стая 208                              V А клас –стая 212

ІV Б клас – стая 210                             V Б клас – стая 211

ІV В клас – стая 113                             V В клас – стая 213

ІV Г клас – стая 209                             V г клас – стая 215

ти клас                                         VІІ ми клас

А клас – стая 207                           VІІ А клас – стая 201

Б клас – стая 204                          VІІ Б клас – стая 202

В клас – стая 206                          VІІ В клас –стая 203

Г клас – стая 205