ВАЖНО!!!

Активна е възможността за вход в електронната система за Национално външно оценяване 2017 на следните адреси:

https://priem.mon.bg

https://7klas.mon.bg

Входът в системата става с входящия Ви номер и код за достъп.

Тези данни са вписани на служебната Ви бележка за удостоверяване на мястото за явяване на НВО 2017!

След вход в електронната система ще може да проверите коректността на въведените данни, резултати от НВО (до 05.06.2017 г. вкл.), резултатите от изпитите за проверка на способностите (до 09.06.2017 г. вкл.), оценките от свидетелството за завършено основно образование.

На същите адреси ще можете да подавате електронно заявление с подредените си желания за участие в класиране, както и да проверявате класирането си.

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.