Административен съд Ловеч за първи път проведе „Ден на отворените врати“

На 29.04.2013г. в Административен съд Ловеч за първи път се проведе „Ден на отворените врати“.
Ученици от 6 клас от ОУ “Васил Левски” гр. Ловеч обиколиха с придружител сградата на административния съд, разгледаха регистратурата и деловодството, съдебни кабинети и съдебните зали. Административният секретар на съда ги запозна с функциите и структурата на съдебния орган, видовете разглеждани дела, дейността на регистратурата и на съдебното деловодство по образуване и движение на делата, дейността на съдебните секретари, правомощията и дейността на съдиите, процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове и за тяхното обжалване. В заседателната зала на 4-ия етаж системният администратор на АС Ловеч направи мултимедийна презентация на интернет сайта на съда – как може да се направи справка за съдебно решение по дадено дело, как може да се провери графикът за насрочените съдебни заседания, разделите за контакти със съда, за новини и съобщения. В съдебна зал№1 нагледно им беше показано как протича съдебният процес.

Публикувано в НОВИНИ с етикети . Постоянна връзка.